วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing SunpasitthiprasongEDS HEALTH (CINAHL New version) & EBSCO Discovery Service  ข่าวการศึกษา
Card image

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ..  18 ม.ค. 67
Card image

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2566

อ่านต่อ..  4 ก.ย. 66
Card image

รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ..  16 มิ.ย. 66
Card image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ..  14 มิ.ย. 66
Card image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ..  6 มิ.ย. 66
Card image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ..  30 พ.ค. 66
Card image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ..  10 พ.ค. 66
Card image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ..  28 เม.ย. 66
Card image

เรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1

อ่านต่อ..  28 เม.ย. 66
Card image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ..  11 เม.ย. 66
Card image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

อ่านต่อ..  24 มี.ค. 66
Card image

​การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

อ่านต่อ..  8 มี.ค. 66


วันนี้
1

เมื่อวาน
1

เดือนนี้
28

เดือนที่แล้ว
4,700

ปีนี้
4,728

ปีที่แล้ว
45,782


  One Page
  ภาพกิจกรรม

  ปฏิทินแผนงานโครงการ

 : สื่อประชาสัมพันธ์

 : รำแห่เทียนพรรษา

 : ชนะเลิศการแสดงผลงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 15

 : กิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th