วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong


EDS HEALTH (CINAHL New version) & EBSCO Discovery Service  ข่าวการศึกษา
Card image

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๕) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)

อ่านต่อ..  17 ก.ค. 67
Card image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๕) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

อ่านต่อ..  24 มิ.ย. 67
Card image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ 2565)

อ่านต่อ..  20 มิ.ย. 67
Card image

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ..  29 พ.ค. 67
Card image

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๕) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (บุคคลทั่วไป)

อ่านต่อ..  27 พ.ค. 67
Card image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ..  19 มี.ค. 67
Card image

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ..  16 มี.ค. 67
Card image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

อ่านต่อ..  7 มี.ค. 67
Card image

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ..  18 ม.ค. 67
Card image

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2566

อ่านต่อ..  4 ก.ย. 66
Card image

รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ..  16 มิ.ย. 66
Card image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ..  14 มิ.ย. 66


  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี


สายตรงผู้อำนวยการวันนี้
1

เมื่อวาน
1

เดือนนี้
19

เดือนที่แล้ว
30

ปีนี้
4,870

ปีที่แล้ว
45,782


  One Page

  ภาพกิจกรรม

  ปฏิทินแผนงานโครงการ

 : สื่อประชาสัมพันธ์

 : รำแห่เทียนพรรษา

 : ชนะเลิศการแสดงผลงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 15

 : กิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th