วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน-คู่เมือง และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

8 ม.ค. 67   admin


วันที่ 3 มกราคม 2567 ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน-คู่เมือง ประดิษฐาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ พุทธสถาน หน้าอาคารวิชิต โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th