วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

กำเนิดโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย

หม่อมเจ้าอุปลีสาน ชุมพล
หม่อมเจ้าอุปลีสาน ชุมพล พระโอรสในพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ กับหม่อมเจียงคำ ได้ประทานที่ดินส่วนพระองค์ คือ "สวนโนนดง" ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระบิดา
ต่อมาได้จัดสรรพื้นที่ส่วนทิศตะวันออกของโรงพยาบาลเพื่อให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ชลวิชช์ ชุติกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขณะนั้น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก โดยในระยะแรกที่การก่อสร้างโรงเรียนยังไม่แล้วเสร็จ ได้ใช้หอผู้ป่วยสูติกรรมเป็นหอพักและห้องเรียนเป็นการชั่วคราว
ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณสวนโนนดง
นพ.ชลวิชช์ ชุติกร
ปีพุทธศักราช 2501 อาคารเรียนและหอนอนหลังแรกแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนเป็นการถาวรในพื้นที่ปัจจุบัน โดยมี อ.ประกอบ สุขบุญส่ง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ย้ายมาทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลอย่างเต็มตัว
หอผู้ป่วยสูติกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์
โรงเรียนหลังแรกกับผู้อำนวยการตำแหน่งพยาบาลท่านแรก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th