วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong


สถาบันการศึกษาพยาบาล "ราชธานีหนึ่งเดียวของประเทศไทย"

ปีพุทธศักราช 2537 วิทยาลัยฯ ได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์"อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สืบเนื่องมาจากการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานนาม "สถาบันพระบรมราชชนก"ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยในห้วงเวลาดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสมรรถนะของบัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพนักศึกษาในชุดเครปและชุดครุยส์
ในส่วนของอาคารสถานที่ เพื่อให้ตอบสนองต่อการอยู่อาศัย การเรียนการสอน รวมถึงการบ่มเพาะและขัดเกลาผู้ที่เข้ามาศึกษาวิทยาลัยฯ ได้มีการก่อสร้างอาคารอำนวยการขึ้นในปีพุทธศักราช 2538 และอาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น ในปีพุทธศักราช 2557 ปรับปรุงรั้วรอบวิทยาลัยฯ ในปีพุทธศักราช 2562
ตึก 11 ชั้น พระรูป ตึกอำนวยการ และหอพักนักศึกษา

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี


สายตรงผู้อำนวยการวันนี้
1

เมื่อวาน
1

เดือนนี้
19

เดือนที่แล้ว
30

ปีนี้
4,870

ปีที่แล้ว
45,782