วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong


สถาบันการศึกษาพยาบาล "ราชธานีหนึ่งเดียวของประเทศไทย"

ปีพุทธศักราช 2537 วิทยาลัยฯ ได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์"อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สืบเนื่องมาจากการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานนาม "สถาบันพระบรมราชชนก"ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยในห้วงเวลาดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสมรรถนะของบัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพนักศึกษาในชุดเครปและชุดครุยส์
ในส่วนของอาคารสถานที่ เพื่อให้ตอบสนองต่อการอยู่อาศัย การเรียนการสอน รวมถึงการบ่มเพาะและขัดเกลาผู้ที่เข้ามาศึกษาวิทยาลัยฯ ได้มีการก่อสร้างอาคารอำนวยการขึ้นในปีพุทธศักราช 2538 และอาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น ในปีพุทธศักราช 2557 ปรับปรุงรั้วรอบวิทยาลัยฯ ในปีพุทธศักราช 2562
ตึก 11 ชั้น พระรูป ตึกอำนวยการ และหอพักนักศึกษา

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.ปัทมา ผ่องศิริ


วันนี้
76

เมื่อวาน
385

เดือนนี้
2,879

เดือนที่แล้ว
4,695

ปีนี้
23,149

ปีที่แล้ว
55,714