วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong


อนุสาวรีย์ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช


อนุสาวรีย์ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช (พระนามเดิม "จิรบุญญินี")

เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

กับหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา บุตรีในท้าวไชยบุตร (บุดดี บุญรมย์)

หลานเจ้าราชบุตรสุ่ย เจ้าเมืองอุบลราชธานี

ทรงประสูติตรงกับวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2440 ณ จังหวัดอุบลราชธานี


หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช ทรงมีพระโอรสธิดาที่ร่วมหม่อมมารดา มี 3 พระองค์ คือ

1. หม่อมเจ้าฐิติศักดิ์วิบูลย์ ชุมพล

2. หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล

3. หม่อมเจ้าจงจำเนียร ชุมพล


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th