วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการศึกษา
ลำดับ ข่าวการศึกษา
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบเพิ่มเติม)
3 การรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
4 รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563
5 รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563
6 รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563
7 ประกาศผลการตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563
8 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563
9 แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรม
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th