วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันปีใหม่ 2567 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

15 ม.ค. 67   admin


วันที่ 10 มกราคม 2567 ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 2567 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ดร.ปาริชาติ มาลัย อดีตผู้อำนวยการวพบ.สรรพสิทธิประสงค์ และผู้ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นางจงกลนี สาตราคม ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ และสมาชิกศูนย์ส่งเสริมจำนวน 150 คนเข้าร่วมภายในกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษาฯในการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th