วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 “รับแสงแรกแห่งตะวัน 4 มหัศจรรย์ @อุบลฯ”

2 ม.ค. 67   admin


วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 “รับแสงแรกแห่งตะวัน 4 มหัศจรรย์ @อุบลฯ” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีฯ สำหรับงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล และกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) รวมทั้งหมด 11 วัน 11 คืน

.

 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th