วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์
31 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
32 UPDATE!!! รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
33 ตอบรับการเข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
34 เอกสารประกอบการบรรยาย นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ในการประชุมวิชาการ 2562 เรื่อง "Big Data กับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล"
35 เชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งทางการคลินิค และชุมชน นำเสนอในการประชุมวิชาการ
36 ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจจ้างงานนักศึกษาล่วงเวลา (part-time)
37 ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562
38 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 6 วันที่ 21 - 27 กันยายน 2562
39 ตอบรับการเข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
40 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.ปัทมา ผ่องศิริ


วันนี้
52

เมื่อวาน
116

เดือนนี้
1,433

เดือนที่แล้ว
3,409

ปีนี้
46,542

ปีที่แล้ว
36,081