วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์
21 ปฏิทินรอบ Admissions (สำหรับวิทยาลัยและผู้สมัคร)
22 ตอบรับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2
23 ตารางอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
24 ตอบรับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครับครัว รุ่นที่ 1
25 แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
26 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
27 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
28 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ( 5 เดือน )
29 Update รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
30 ตอบรับการเข้าอบรมและแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 1 ปรงบประมาณ 2563

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.ปัทมา ผ่องศิริ


วันนี้
50

เมื่อวาน
116

เดือนนี้
1,433

เดือนที่แล้ว
3,409

ปีนี้
46,542

ปีที่แล้ว
36,081