วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์
41 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
43 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
44 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
45 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 5 และ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2
46 ตอบรับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
47 ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
48 ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการประจำปี 2562
49 ประชาสัมพันธ์การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2562
50 ตอบรับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.ปัทมา ผ่องศิริ


วันนี้
52

เมื่อวาน
116

เดือนนี้
1,433

เดือนที่แล้ว
3,409

ปีนี้
46,542

ปีที่แล้ว
36,081