วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 7
12 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
13 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่
14 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร
15 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564
16 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7
17 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่
18 การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2564
19 หนังสือตอบรับการเข้าอบรม การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 6
20 การรับแบบ Admissions (สําหรับผู้สมัคร) (ฉบับปรับปรุง ช่วงสถานการณ์ COVID -19)

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.ปัทมา ผ่องศิริ


วันนี้
47

เมื่อวาน
116

เดือนนี้
1,433

เดือนที่แล้ว
3,409

ปีนี้
46,542

ปีที่แล้ว
36,081