วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์
51 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562
52 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561
53 รายละเอียดการรับสมัคร ระบบรับตรงจากพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
54 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2560
55 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2560
56 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2560
57 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
58 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
59 ตารางการอบรมและบัญชีรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 15 กันยายน 2560 ล่าสุด!!!
60 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการประจำปี 2560

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.ปัทมา ผ่องศิริ


วันนี้
48

เมื่อวาน
97

เดือนนี้
3,342

เดือนที่แล้ว
2,943

ปีนี้
51,394

ปีที่แล้ว
36,081