วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่

4 พ.ย. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่
"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th