วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีการศึกษา 2565

19 ต.ค. 65   admin


รายชื่อโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีการศึกษา 2565


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th