วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการ สบช.สัญจร วันที่ 3 ธันวาคม 2564

30 พ.ย. 64   admin


กำหนดการโครงการ สบช.สัญจร วันที่ 3 ธันวาคม 2564


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th