วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ม.ค. 65   admin


ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2565


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th