วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการศึกษา
ลำดับ ข่าวการศึกษา
31 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 2
32 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
36 การชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา Online สำหรับนักศึกษา
37 การชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา Online
38 การลงทะเบียน Online สำหรับนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2564
39 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
40 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564


วันนี้
25

เมื่อวาน
90

เดือนนี้
2,696

เดือนที่แล้ว
3,726

ปีนี้
18,843

ปีที่แล้ว
48,993