วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการศึกษา
ลำดับ ข่าวการศึกษา
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565
22 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565
23 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quata ประจำปีการศึกษา 2565
24 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565
25 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission
26 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565
27 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์(เพิ่มเติม) รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565
29 เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2565
30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต


วันนี้
45

เมื่อวาน
90

เดือนนี้
2,696

เดือนที่แล้ว
3,726

ปีนี้
18,843

ปีที่แล้ว
48,993