วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการศึกษา
ลำดับ ข่าวการศึกษา
21 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
25 การชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา Online สำหรับนักศึกษา
26 การชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา Online
27 การลงทะเบียน Online สำหรับนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2564
28 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
29 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
30 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564


วันนี้
79

เมื่อวาน
104

เดือนนี้
597

เดือนที่แล้ว
3,061

ปีนี้
39,389

ปีที่แล้ว
55,714