วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

16 มิ.ย. 66   admin


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th