วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการศึกษา
ลำดับ ข่าวการศึกษา
11 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565
12 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quata ประจำปีการศึกษา 2565
13 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565
14 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission
15 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565
16 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์(เพิ่มเติม) รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565
18 เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2565
19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
20 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 2


วันนี้
77

เมื่อวาน
104

เดือนนี้
597

เดือนที่แล้ว
3,061

ปีนี้
39,389

ปีที่แล้ว
55,714