วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567

19 มี.ค. 67   admin


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567
 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สบช กับ โรงเรียน MOU
โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
โครงการนโยบายภาครัฐและเอกชน


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th