วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

ข่าวการศึกษา
ลำดับ ข่าวการศึกษา
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567
2 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2
4 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
5 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2566
6 รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี


วันนี้
1

เมื่อวาน
1

เดือนนี้
16

เดือนที่แล้ว
31

ปีนี้
4,776

ปีที่แล้ว
45,782