วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

12 ก.พ. 66   admin


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th