วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการศึกษา

​การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

8 มี.ค. 66   admin


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปีการศึกษา 2566  รอบที่ 2 Quota
>>>>>Link รับสมัครระดับปริญญาตรี<<<<<
 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th