วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการรับสมัครงาน
ลำดับ ข่าวการรับสมัครงาน
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
22 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
23 เรื่อง รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
24 รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
25 รายชื่อพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
26 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
27 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
28 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
29 ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
30 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.ปัทมา ผ่องศิริ


วันนี้
40

เมื่อวาน
97

เดือนนี้
3,342

เดือนที่แล้ว
2,943

ปีนี้
51,394

ปีที่แล้ว
36,081