วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการศึกษา
ลำดับ ข่าวการศึกษา
121 รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจร่างกายของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ปีการศึกษา 2560
122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 1
123 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
124 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่ (เพิ่มเติม)
125 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่
126 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
127 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562


วันนี้
73

เมื่อวาน
104

เดือนนี้
597

เดือนที่แล้ว
3,061

ปีนี้
39,389

ปีที่แล้ว
55,714