วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

UPDATE!!! รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

4 ก.พ. 63   admin


UPDATE!!! รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th