วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการบรรยาย นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ในการประชุมวิชาการ 2562 เรื่อง "Big Data กับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล"

4 ก.พ. 63   admin


เอกสารประกอบการบรรยาย นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ในการประชุมวิชาการ 2562 เรื่อง "Big Data กับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล"

  >>ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย<<


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th