วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งทางการคลินิค และชุมชน นำเสนอในการประชุมวิชาการ

4 ก.พ. 63   admin


เชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งทางการคลินิค และชุมชน นำเสนอในการประชุมวิชาการ "Big Data กับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล" ณ โรงแรมลายทอง วันที่ 13-14 กันยายน 2562 - ส่งบทคัดย่อ (ตาม Template-abstract ) ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ patcharee_jai@bcnsp.ac.th - ตอบรับ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562 - ติดตั้งโปรเตอร์ (ตาม template-poster) ณ โรงแรมลายทอง วันที่ 12 กันยายน เวลา 16.00 น. ขนาด 90 x 120

  >>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร<<


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th