วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจจ้างงานนักศึกษาล่วงเวลา (part-time)

4 ก.พ. 63   admin


ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจจ้างงานนักศึกษาล่วงเวลา (part-time)


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th