วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

4 ก.พ. 63   admin


ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2562


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th