วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

7 พ.ย. 62   admin


ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th