วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อจ้างเหมาบริการฯ 3 ตำแหน่ง เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1

23 ก.ย. 65   admin


ประกาศรายชื่อจ้างเหมาบริการฯ 3 ตำแหน่ง เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th