วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการรับสมัครงาน
ลำดับ ข่าวการรับสมัครงาน
1 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
4 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
5 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
10 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th