วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

ข่าวการรับสมัครงาน
ลำดับ ข่าวการรับสมัครงาน
1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
5 ประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรองให้มารายงานตัวเป็นจ้างเหมาบริการ
6 ประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรองให้มารายงานตัวเป็นจ้างเหมาบริการ
7 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
9 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th