วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการรับสมัครงาน
ลำดับ ข่าวการรับสมัครงาน
1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
3 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
5 เรียกตัวผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
6 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1
7 ประกาศรายชื่อจ้างเหมาบริการฯ 3 ตำแหน่ง เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
9 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]