วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพยาบาล

17 ส.ค. 65   admin


ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพยาบาล


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th