วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

22 ก.ค. 65   admin


รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.งานด้านบริการส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th