วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

19 เม.ย. 65   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]