วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

1 ก.พ. 65   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงคฺ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th