วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

19 ส.ค. 64   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th