วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพในจังหวัดชายแดน

1 มิ.ย. 64   admin


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th