วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 การรับแบบ Admissions

28 เม.ย. 64   admin


ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2564 การรับแบบ Addmissions (สำหรับ สบช.และวิทยาลัย) COVID-19


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th