วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

25 ก.พ. 64   admin


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th