วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

6 พ.ย. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th