วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป

27 ต.ค. 63   admin


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th