วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563

9 ก.ค. 63   admin


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563
รอบการรับแบบ Admissions


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th