วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563

29 มิ.ย. 63   admin


ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เรื่อง ผลการตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th