วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

เรื่อง รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

19 มิ.ย. 63   admin


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เรื่อง รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
     ตาม ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จึงขอให้ผู้ผ่านการประเมินมารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th