วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

การขอรับผลการตรวจร่างกายของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก

19 พ.ค. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
     ประกาศ การขอรับผลการตรวจร่างกายของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th