วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

5 ก.พ. 63   admin


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th